Qui som

Joves i Àfrica

El programa Joves i África és una línia de treball estructural del Centre d’Estudis Africans i Interculturals de Barcelona que promou el coneixement, l’estudi i la relació de jovent català d’origen africà amb les societats africanes.

La voluntat d’aquest enfocament neix arran de la dificultat que el jovent català d’origen africà ha manifestat a l’hora de conèixer de primera mà les realitats del continent africà i de la manca de referents africans positius existents en espais com la televisió, la universitat i els currículums escolars. La infrarepresentació i la invisibilització de les cultures africanes és una vulneració del dret a la identitat cultural, per tant, treballar des d’una mirada intercultural crítica, que incorpora el Dret a la identitat cultural, ha d’ajudar a corregir aquesta situació.

Dins el programa actualment hi ha dos projectes en marxa. Per una banda, Joves connectant Catalunya i Àfrica és un projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) que s’està realitzant al llarg del 2023. El projecte el conformen quatre grups de joves catalans d’origen africà entre 18 i 35 anys repartits en diferents territoris de Catalunya: un a la província de Lleida, un a la Catalunya Central i dos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona el Maresme. Els i les joves participants són el nucli de Joves i Àfrica, ja que les seves inquietuds, propostes i iniciatives són el motor del projecte. Per altra banda, durant el 2023 i 2024 es desenvoluparà el projecte «Joves Afrodescendents i Realitats Africanes», finançat per la Diputació de Barcelona. El projecte el conformen grups de joves catalans d’origen africà entre 18 i 35 anys repartits de la província de Barcelona.

Objectius

El jovent català d’origen africà ha de poder accedir a referents africans, tant per construir una identitat positiva com a afrodescendents, com per implicar-se en processos de transformació en les societats d’origen de les seves famílies.

A través d’un treball conjunt amb les persones participants en els diferents projectes de «Joves i Àfrica» s’han identificat una sèrie de referents i temes que generen un interès particular. Per treballar-los de manera grupal s’han realitzat espais virtuals de conversa, aprenentatge i intercanvi entre joves catalans/es d’origen africà i persones expertes africanes (intel·lectuals, investigadores, comunicadores, activistes, etc.) de prestigi local, nacional i internacional, que resideixen en països africans, europeus o Catalunya. Les temàtiques que s’aborden en aquests espais de conversa s’emmarquen dins la promoció i defensa dels Drets Humans, el gènere i la interculturalitat.

Un dels objectius principals d’aquests espais de conversa és l’enregistrament i difusió, així com l’elaboració de materials digitals amb continguts lliures d’estereotips sobre els temes tractats relacionats amb el continent africà. Els documents i materials són oberts a tothom per tal d’esdevenir referències en la difusió del coneixement africà i que siguin consultables i utilitzats per centres educatius, de recerca, administracions o entitats de diferents àmbits.

Metodologia

Entenem el programa Joves i Àfrica com un procés creatiu, col·laboratiu, conscienciador, d’Educomunicació pel desenvolupament, amb una mirada intercultural crítica i, sobretot, de defensa del Dret Cultural del jovent. Els titulars de dret dels diferents projectes, el jovent participant, compta amb l’acompanyament de professorat català africanista, que assessora a l’hora de preparar-se els espais de conversa amb bibliografia especialitzada, recursos i tallers en els quals es treballaran detalls vinculats als espais virtuals de conversa o altres accions similars. Aquests espais esdevindran entorns de formació, apoderament i construcció col·lectiva.

CREATIU

COL·LABORATIU

CONSCIENCIADOR

EDUCOMUNICATIU

Centre d’Estudis Africans i Interculturals

El Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi) és una associació dedicada a la recerca, la formació, la divulgació i la sensibilització sobre les societats africanes, les migracions i la interculturalitat. Fa més de trenta anys, el CEAi va proposar-se el repte de divulgar coneixements i experiències històriques de les societats africanes com a eina de reflexió sobre les societats europees i les seves mancances. Més endavant, a mesura que el nostre país ha anat esdevenint lloc d’arribada de col·lectius de diversos continents, vam ampliar l’abast de la nostra mirada a altres realitats, per posar en valor la diversitat social adoptant una perspectiva intercultural.

  • Posar en valor les societats africanes i les seves diàspores com a fonts de dinamisme i innovació social i cultural.
  • Promoure l’anàlisi social crítica des de les perspectives intercultural, interseccional, postcolonial i decolonial, reconeixent el capital cultural aportat per col·lectius migrants i racialitzats.
  • Fer de pont entre actors que treballen en àmbits d’actuació diferents.
  • Desconstruir els estereotips i els racismes normalitzats de què són víctimes els col·lectius migrants i/o racialitzats, i defensar un diàleg intercultural entre iguals.
  • Denunciar i treballar per l’erradicació del racisme social i institucional, defensant un diàleg intercultural basat en l’horitzontalitat
  • Formacions teòrico-pràctiques: Cursos, jornades, conferències, seminaris, tallers.
  • Consultoria: Investigacions i informes.
  • Intervenció: Activitats, projectes i programes que posen en pràctica la interculturalitat des d’una perspectiva comunitària lligada al territori.
  • Col·laborem amb administracions, associacions, col·lectius, entitats i universitats.